Máchovo jezero počasí

10d@2xpátek 23 úno Min: 5°C Max: 10°C

10d@2xsobota 24 úno Min: 2°C Max: 9°C

04d@2xneděle 25 úno Min: 2°C Max: 9°C

Pro ubytované

Kontaktní informace

Termit25 u Máchova jezera
Kontakt: Barta Hana
K dispozici od 8:00 do 18:00
Mobil: +420 602 354 379
E-mail: [email protected]
Www: www.machovojezero-termit25.cz

Dále provozujeme

Právě se nacházíte: Hlavní stánka / Ceníky / Storno podmínky

Ubytování v RS Termit 25 Doksy:

Ubytovací řád:

 1. Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu do 18:00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s recepcí RS Termit 25 Doksy. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 18:00 hodin, je RS Termit 25 Doksy oprávněn obsadit jeho pokoj jinou osobou nebo požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.
 2. Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10:00 hodin.

Storno podmínky:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.
 2. RS Termit 25 Doksy se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
  1. Individuální hosté
   RS Termit 25 Doksy je oprávněno účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:
   • Písemně či e-mailem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 7 dnů  před příjezdem pouze písemně či e-mailem
   • při zrušení rezervace méně než 7 dnů před příjezdem nebo nenastoupení ubytování zálohová platba nebude vrácena, bude nabídnut jiný termín
  2. Skupinové rezervace
   Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně ve výši:
   • Od 29 do 7 dnů před příjezdem je účtováno 100% ceny za 1 noc stornovaného objemu ubytování
   • při zrušení pobytu méně než 7 dnů před příjezdem, v den příjezdu nebo během pobytu je jako stornopoplatek účtováno 100% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných údálostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci RS Termit 25 Doksy nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.
 4. Na úhradu storno poplatku je RS Termit 25 Doksy oprávněno započíst Klientem již zaplacenou zálohovou platbu.