Máchovo jezero počasí

sobota 13 čvc Min: 18°C Max: 24°C

neděle 14 čvc Min: 14°C Max: 24°C

pondělí 15 čvc Min: 16°C Max: 29°C

Pro ubytované

Kontaktní informace

Termit25 u Máchova jezera
Kontakt: Barta Hana
K dispozici od 8:00 do 18:00
Mobil: +420 602 354 379
E-mail: [email protected]
Www: www.machovojezero-termit25.cz

Dále provozujeme

Právě se nacházíte: Hlavní stánka / Ceníky / Storno podmínky

Ubytování v RS Termit 25 Doksy:

Ubytovací řád:

 1. Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu do 18:00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s recepcí RS Termit 25 Doksy. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 18:00 hodin, je RS Termit 25 Doksy oprávněn obsadit jeho pokoj jinou osobou nebo požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.
 2. Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10:00 hodin.

Storno podmínky:

Odesláním objednávkového formuláře a uhrazením rezervačního poplatku či zálohy platí následující storno poplatky:

Stornopoplatky z viny odběratele při zrušení celého pobytu jsou následující:

 • do 90 dnů před zahájením akce - 50% z celkové částky objednávky
 • do 60 dnů před zahájením akce - 60% z celkové částky objednávky
 • do 30 dnů před zahájením akce - 70% z celkové částky objednávky
 • do 14 dnů před zahájením akce - 90% z celkové částky objednávky
 • do 7 dnů před zahájením akce - 100% z celkové částky objednávky

V případě onemocnění dítěte je objednavatel povinen předložit ubytovateli lékařskou zprávu, na jejímž základě budou storno poplatky za danou osobu zrušeny, a to jak před pobytem, tak i během pobytu.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí českým právem, Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

V případě, že bude objednavatel požadovat po uzavření této smlouvy snížení počtu účastníků, kterým bude poskytováno ubytování, je povinen toto neprodleně oznámit ubytovateli. V případě, že oznámí objednavatel ubytovateli snížení počtu účastníků o více jak 5% ze sjednaného celkového počtu účastníků ve lhůtě:

 • do 90 dnů před zahájením poskytování ubytování je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 50% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
 • do 60 dnů před zahájením poskytování ubytování je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 60% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
 • do 30 dnů před zahájením poskytování ubytování je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 70% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
 • do 14 dnů před zahájením poskytování ubytování je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 90% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den
 • kratší než 7 dnů před zahájením poskytování ubytování je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 100% denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den

V případě neoznámení snížení počtu účastníků o více jak 5% ze sjednaného celkového počtu účastníků je objednavatel povinen uhradit 100% denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den. Zvýšení počtu účastníků je možné pouze na základě dohody s ubytovatelem v dostatečném předstihu dle možností ubytovatele.

Ubytovatel má právo stornovat částečně nebo úplně objednanou kapacitu v případě nenadálých okolností technického či živelného rázu (požár, kalamita, povodeň apod.) nezaviněné úmyslným konáním ubytovatele bez jakýchkoliv sankcí. Za výše uvedených okolností musí nahradit objednaný termín novým nejbližším možným termínem v plném rozsahu objednaných služeb.